O nás

Naše organizace Sportem proti bariérám z. s. byla založena v roce 2006 se záměrem umožnit nejvíce handicapovaným lidem (s nejtěžším fyzickým postižením) sportovní a společenské aktivity. V roce 2009 jsme vytvořili podmínky pro vznik Asociace integrovaných sportů, o. s. s jejíž pomocí se snažíme naší sportovní činnost rozšířit do celé České republiky a od roku 2010 již ve vzájemné spolupráci pořádáme celorepublikové 1. a 2. ligové závody v integrovaných sportech (iBoccie + iKuželníku).
Od roku 2007 také poskytujeme sociální služby – osobní asistenci v celém mikroregionu novopacka, kde zajišťujeme nepřetržitou asistenci nesoběstačným lidem všech věkových kategorií (i dětem) 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, včetně svátků.
Od roku 2008 jsme začali provozovat chráněné dílny, kde nyní zaměstnáváme 31 zaměstnanců se zdravotním postižením, z toho cca1/3 vozíčkářů. Od roku 2013 postupně realizujeme projekt DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK, na jehož veřejnou sbírku dáváme také celý zisk z tohoto e-shopu. Více informací o tomto projektu víceúčelového centra pro handicapované naleznete na: www.domecekplnykolecek.cz